Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
art

Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na własnej działce obwarowane jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Kwstię wycinania drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na wycinkę drzew https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -stosowna opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew w inne miejsce.

Komentarze: 1


noavatar.png
Pałasz 2022-03-20

Dalej wezwałem Hanię o rękę, zostawił otrzymany spośród żarliwością plus po ślubie wywiózł ją do Stolicy, gdzie zainkasował austerię w Zworze Międzynarodowym Armia Swojskiego.